Jak określić swój poziom znajomości języka angielskiego? Jakie właściwie są stopnie zaawansowania? Przed koniecznością odpowiedzi na takie pytania stają zazwyczaj osoby, które chcą zapisać się na kurs angielskiego, jak również osoby, które są na etapie szukania pracy i tworzą swoje CV. Tymczasem poziomy angielskiego są w prosty i w bardzo jasny sposób określone w skali CEFR i my właśnie przedstawiamy ten podział poniżej.

Poziom dla początkujących

Poziom ten to zupełny początek i dotyczy osób, które dopiero po raz pierwszy stykają się z językiem angielskim, więc nie znają podstawowych słów, zwrotów, ani też zasad gramatyki. Poziom podstawowy dzieli się na dwa kolejne:

A1 (Beginner) – osoba na tym poziomie jest w stanie się przedstawić, a także przedstawić inną osobą. Zna też podstawowe zwroty i jest w stanie prowadzić rozmowę, jeśli rozmówca mówi wolno i wyraźnie. Umie formułować także pytania dotyczące życia prywatnego, w tym na przykład tego, gdzie mieszka, jakich zna ludzi oraz odpowiadać na tego typu pytania.

A2 (Pre-Intermediate) – osoba na tym poziomie umie opisać swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące życia codziennego. Ma opanowane słownictwo na poziomie około 1500 słów i potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, które wymagają jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy.

Poziom średnio zaawansowany

Osoby, które są już na średnio zaawansowanym poziomie, mają za sobą najtrudniejsze, a to oznacza, że porozumiewanie się w języku angielskim już nie stanowi dla nich takiego wyzwania. Każdy, kto chodzi na kurs angielskiegona poziomie średnio zaawansowanym ma już do perfekcji opanowane podstawy, ale i w tym przypadku warto wiedzieć, że ten topień zaawansowania języka dzieli się na dwa poziomy:

B1 (Itermediate) – osoba na poziomie B1 nie tylko opanowała już podstawy języka angielskiego, ale również umie opisywać swoje doświadczenia i plany na przyszłość w mowie i piśmie. Rozumie ogólne znaczenie przekazów, a także potrafi wypowiadać się na tematy dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego.

B2 (Upper-Intermediate) – osoba będąca na tym poziomie potrafi tworzyć spójnie wypowiedzi na różne tematy, wyjaśnić i uzasadnić swoją postawę w danej sprawie, a także porozumiewać się na tyle płynnie, aby bez przeszkód poprowadzić rozmowę z obcokrajowcem.

Poziom zaawansowany

Stopień zaawansowany to najwyższy poziom języka angielskiego. Jego osiągnięcie wymaga czasu i nauki, ale jak zawsze sprawi, że będzie można biegle porozumiewać się językiem angielskim. Po raz kolejny wyróżnić można dwa poziomy:

C1 (Advanced) – osoba na tym poziomie potrafi swobodnie porozumiewać się, rozumie trudne teksty, ich kontekst, a także jest w stanie formułować poprawne i szczegółowe wypowiedzi.

C2 (Proficent) – osoba na poziomie C2 rozumie praktycznie wszystko, biegle się komunikuje i jest w stanie streszczać różnego rodzaju informacje pochodzące ze źródeł pisanych, czy mówionych.